Zrzut ekranu 2022 12 5 o 14.28.12

Fluoryt 2

I. Dane ogólne budynku

Dom mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem w obrysie bryły budynku.

 

II. Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA ZABUDOWY                  299,27 m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA                 449,56 m2

POWIRZCHNIA UŻYTKOWA                   367,03 m2

KUBATURA                                          2202,84 m3

 

III. Program użytkowy

1.W przyziemiu zlokalizowano:

-przedsionek           (1)                    10,40 m2

-holl    (2)                              14,08 m2

-kuchnia  (3)                          17,43 m2

-spiżarnia  (4)                           3,71 m2

-jadalnia  (5)                          19,04 m2

-pokój dzienny  (6)                 59,06 m2

-gabinet  (7)                          13,10 m2

-sypialnia (8)                            17,50 m2

-toaleta  (9)                             7,45 m2

-korytarzyk (10)                          5,67 m2

-schowek gosp. (11)                  1,71 m2

-pom. ogrodowe  (12)             6,68 m2

-garderoba  (13)                       8,20 m2

-kotłownia  (14)                     12,12 m2

-garaż           (15)                                39,15 m2

 

2.Na piętrze zlokalizowano:

-sypialnia rodziców           (1)        19,94 m2

-łazienka rodziców  (2)           9,66 m2

-pralnia (3)                           5,68 m2

-sypialnia dziecka  (4)           24,65 m2

-sypialnia dziecka  (5)           17,36 m2

-łazienka  (6)                                     7,60 m2

–sypialnia (7)                      22,56 m2

-komunikacja         (8)                   24,28 m2

 

IV. Dane  techniczne

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Osiowy rozstaw ścian nośnych.

Ściany zewnętrzne warstwowe grubości 47cm o warstwach:

-25cm –nośna z pustaka ceramicznego Unimax

-10cm –dociepleniowa z wełny mineralnej klasy 100 ( np. Rockwool typ Rockmur)

-12cm –dociskowa z cegły modularnej

Ściany wewnętrzne nośne grubości 25cm z cegły ceramicznej pełnej 15 Mpa na zaprawie cementowej marki 5 MPa

Ścianki działowe grubości 12cm z cegły dziurawki 7,5 Mpa na zaprawie cementowej marki 5 Mpa.

Ścianki działowe poddasza przewidziano jako lekkie gipsowo – kartonowe na stelażu aluminiowym grubości 12cm.

 

Kominy z cegły ceramicznej 15 Mpa na zaprawie cem.- wap. Marki 3 Mpa otynkowane tynkiem cem.- wap. na całej wysokości. Kanały wentylacyjne 14×14 oraz  kanał spalinowy gazowy 14x27cm.W kanał spalinowy  gazowy, na całej długości wbudować wkład z rury stalowej kwasoodpornej  zakończony na dole pojemnikiem skraplającym – 20 cm poniżej czopucha.

 

Stropy prefabrykowane gęstożebrowe typu Teriva I.

Uwaga: Strop Teriva I należy ułożyć, wystemplować i zalać (dozbroić wg. Rys. konstrukcji) przestrzegając instrukcji montażowych w.w. stropów.

 

Wieńce i nadproża w poziomie stropów – żelbetowe wylewane. Beton, rodzaj stali oraz jej klasa podane zostały w opisie konstrukcyjnym do projektu. Nadproża drzwiowe i okienne według szczegółowych rysunków konstrukcyjnych.

 

Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci 30 stopni.Więżba dachowa w konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej wzmocniona mieczami i kleszczami. W niektórych miejscach elementy drewniane zastąpiono stalowymi, zwiększając ich wytrzymałość, zgodnie z obliczeniami i rysunkami zawartymi w części konstrukcyjnej projektu.

Krokwie oparte na murłatach. Murłaty kotwione co 100 cm kotwami stalowymi o średnicy 12 mm o długości 450 mm, osadzonymi w wieńcach ciągłych.

Pokrycie dachowe – dachówką  ceramiczną  karpiówką  na łatach  i  deskowaniu  zgodnie z warstwami zaznaczonymi na rys. Przekrój A-A 1:50.

 

Schody wewnętrzne żelbetowe, wylewane na budowie, obłożone drewnem. Rodzaj betonu, rodzaj i klasa stali a także przekroje zbrojenia podane zostały w części konstrukcyjnej projektu.

Schody zewnętrzne – żelbetowe, wylewane, okładane płytkami klinkierowymi na kleju mrozoodpornym Ceresit.

 

 

Tarasy- nawierzchnia tarasu ekologiczna  z   palików  drewnianych  ułożonych  ściśle  obok siebie i zasypanych piaskiem, zabezpieczonych  środkiem  silikonowym  do  drewna  lub  ksyladekorem. Partia  wejściowa z  płyty żelbetowej gr. 8,0 cm, zdylatowanej od budynku, opartej na fundamencie wylewanym z betonu B-10, z okładziną klinkierową na kleju mrozoodpornym Ceresit.

 

W celu zabezpieczenia elewacji przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zabrudzeniem a także w celu uatrakcyjnienia elewacji, projektuje się obłożenie cokołu i ścian płytkami klinkierowymi na kleju mrozoodpornym Ceresit według rysunków elewacji.

Balustrady schodów wewnętrznych drewniane  analogiczne  do  okładziny  stopni  o zmiennej wysokości minimum 110cm.

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa :

Drzwi prawe 80 x 200 – szt.7

Drzwi lewe 80 x 200 – szt.3

Drzwi prawe 90 x 200 – szt.1

Drzwi zewnętrzne prawe 90 x 200 – szt.1

Wrota garażowe uchylne typu Hormann 400×230

Drzwi do kotłowni o podwyższonej odporności ogniowej  EI 60 lewe 100×200

 

Stolarka okienna typowa:

60 x 60 – szt.3

90 x 150 – szt.1

Okna nie ujęte w w/w wykazie – nietypowe umieszczono na rysunku:

Rysunek okien nietypowych w skali :1:50

 

Izolacje:

Przeciwwilgociowa pozioma:

  • 2 x papa polimerowo – asfaltowa termozgrzewalna, na lepiku asfaltowym na gorąco: w warstwach posadzki na gruncie w obrębie mieszkania.
  • 2 x papa izolacyjna asfaltowa na lepiku asfaltowym, na gorąco : w warstwach posadzki na gruncie w obrębie garażu.
  • Folia polietylenowa grub. 0,7mm klejona na stykach i wywinięta brzegami na ściany, na wysokość 15cm w warstwach posadzki na stropie, w pom. mokrych.

Przeciwwilgociowa pionowa:

  • wyprawa wodoodporna na siatce wodoszczelnej wg metody mokrej, lekkiej – lepik

asfaltowy nakładany na gorąco lub Abizol R +G na rapówce na ścianach fundamentowych.

Wiatrowa: folia dachowa wzmocniona w warstwach dachu.

Termiczna posadzki na gruncie: 15cm styropianu twardego FS 20 na przekładkę

Termiczna dachu : wełna mineralna klasy 80 , 3 x 5,0 cm

Termiczna bocznych ścianek lukarn: wełna mineralna klasy 100  2 x 5,0 cm.

Izolacja na zewnątrz ścianek z dwóch warstw styropianu twardego według technologii Dryvit.

Paroizolacja folia gruba typ PE

 

V. Roboty wykończeniowe

 

1.Tynki

zewnętrzne- wykonane w technologii mokrej lekkiej typu Dryvit lub Atlas

wewnętrzne – cementowo – wapienne kategorii IV

W części poddasza użytkowego na wysokości ramy zastosowano sufity podwieszone z płyt gipsowo – kartonowych  Nida –  gips na ruszcie z łat  drewnianych 2,5×2,5 cm co 40cm.

 

Zabezpieczenia:

Konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona środkiem impregnującym Fobos M-2F.

Drewniane obrzeże dachu zabezpieczone środkiem impregnującym Fobos M-2.

Drewniane elementy zewnętrzne zabezpieczone Ksylamitem i powlekane dwukrotnie lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym (lub barwionym).

 

Odprowadzenie wody z połaci dachu rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia dachowego, plastikowe firmy Plastmo .Tam gdzie rury spustowe schodzą na taras wypoczynkowy lub teren, można wykonać studzienkę chłonną potraktowaną jako element ozdobny.

Obróbki blacharskie kominów, lukarn, okapów, podokienniki – z blachy stalowej powlekanej powłokami akrylowymi w kolorze współgrającym z miejscem umieszczenia.

 

Instalacje :

Centralne ogrzewanie wodne z własnym kotłem dwufunkcyjnym, gazowym lub olejowym   umieszczonym w pomieszczeniu technicznym. Jednocześnie proponuje się zastosowanie tak zwanych ciepłych podłóg w pomieszczeniach z posadzką kamienną (kamień naturalny lub sztuczny).W/w ogrzewanie będzie tzw. bezpośrednim, kablowym, firmy Eswa Alkatel Standard Telefon Kabel Fabrik a/s Oslo. Stropy w budynku dostosowane są do proponowanego systemu. Oprócz wykorzystania wewnątrz budynku, proponuje się zastosowanie ogrzewania na podeście wejściowym do budynku co wyeliminuje zaleganie śniegu i spowoduje obsychanie powierzchni po deszczu.

Ciepła woda z kotła dwufunkcyjnego.

Kuchnia gazowa lub elektryczna zasilana z instalacji miejskiej

Instalacja kanalizacyjna doprowadzona do szczelnego zbiornika nieczystości umieszczonego na posesji ,w miejscu zaznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu działki, docelowo doprowadzona do kolektora w ulicy.

Woda z własnego ujęcia, docelowo z  sieci miejskiej .

Instalacja elektryczna z sieci miejskiej NN w zakresie oświetlenia, gniazd wtykowych jedno i trójfazowych, sygnalizacji wejściowej.

Budynek wyposażony w trasy do instalacji telefonicznej i RTV.

Instalację odgromową wykonać należy zgodnie z kryterium sztuki budowlanej ,z uziemieniem w osłonie z rury PCV.

 

Całość prac należy prowadzić pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

 

Rzuty

Elewacje

Wizualizacje

Realizacje