Zrzut ekranu 2022 12 5 o 14.28.12

SPOSÓB PRACY

Zapraszam na pierwsze spotkanie do pracowni, jeśli Państwo macie ochotę.

Jeśli nie, można wszystko załatwiać korespondencyjnie lub możecie Państwo zamówić nasz przyjazd do Was.

Do projektowania potrzebuję

Wypełniona ankieta projektowa dostarczana przeze mnie

Podpisana umowa, zaliczka

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zdjęcia

Mapa do celów projektowych, aktualna

Badania geologiczne gruntu

Opinia techniczna, jeśli jest konieczna

Wypis i Wyrys z Planu Miejscowego  lub zamiennie – Warunki Zabudowy i  Zagospodarowania Terenu (z Urzędu Gminy)

Wytyczne od Państwa (Mamy ankietę z pytaniami, przydatna jest też rozmowa (może być telefoniczna, mail -najchętniej, bo wtedy poszczególne uzgodnienia między nami są zapisane)

Dokumenty dotyczące mediów, uzgodnień, wszystko, co wynika z WZiZT

SPOTKANIE,
ANKIETA

W czasie spotkań staram się stworzyć atmosferę pozwalającą klientowi swobodnie przekazać swoje upodobania dotyczące architektury budynku.

Pierwszym krokiem na drodze poznania klienta jest wypełnienie ankiety.

Ankieta umożliwia Inwestorowi skonkretyzowanie marzeń dotyczących własnego domu: sugeruje zastanowienie się nad wielkością każdego pomieszczenia, sposób wzajemnych powiązań między nimi, a wreszcie bogatszy lub uboższy program użytkowy domu.

Czasem samo przeczytanie ankiety uzmysławia przyszłemu Inwestorowi, że o czymś nie pomyślał lub czegoś nie wziął pod uwagę.

W przypadku braku zdecydowania lub doświadczenia klienta, proponujemy wspólne wypełnienie ankiety.

ROZMOWA

Po wypełnieniu ankiety najczęściej następuje rozmowa, która pozwala nam ustalić czysto estetyczne upodobania klienta:

formę zewnętrzną i styl obiektu, charakter bryły, kształt i kąt nachylenia dachu, najbardziej odpowiadającą kolorystykę czy sposób wykończenia.

DOSTOSOWANIE

Kolejnym etapem współpracy jest dostosowanie zebranych przez nas wiadomości do narzuconych przez urząd warunków i możliwości stwarzanych przez teren

(dobrze, gdy wizyta na działce poprzedza projektowanie). W wyniku powyższej analizy, powstaje pierwsza koncepcja przedstawiana klientowi.

Następna rozmowa z klientem pozwala ustalić, na ile trafnie odgadliśmy upodobania i oczekiwania Inwestora. Przyjmujemy wnioski i ewentualne uwagi, odpowiadamy na pytania.

DYSKUSJA

Dyskusja nad konkretnym planem umożliwia nam jeszcze dokładniej i już w szczegółach dopracować kolejną koncepcję.

Zdarza się, że jest ona tą ostateczną. W innym przypadku spotykamy się i rozmawiamy z klientem tak długo, dopóki nie poczuje on,

że tworzona propozycja dokładnie odpowiada jego wyobrażeniom o własnym domu.

Metoda ta zdaje egzamin na każdym etapie projektowania.

DALSZY KONTAKT

Dość często zdarza się, że klient pochodzący z bardzo oddalonej miejscowości decyduje się na współpracę z moją pracownią.

Formy kontaktów mogą polegać na pierwszym lub dwu, trzech spotkaniach osobistych (na terenie naszym lub Inwestora), a następnie porozumiewaniu się za pomocą telefonu, korespondencji tradycyjnej lub internetowej. Bywa, że dobry projekt tworzymy całkowicie na odległość, o ile teren nie wymaga szczególnej uwagi.

Przy projektowaniu indywidualnym wskazana jest wizyta na działce. Jeśli podpisana zostaje umowa wraz z zaliczką, jedna wizyta zawarta jest w cenie projektu

i prosimy tylko o zwrot kosztów podróży. Każda kolejna wizyta jest płatna i wówczas ich ilość może być dowolna

PROJEKTY

W przypadku projektowania innych obiektów niż domy jednorodzinne, sposób postępowania jest analogiczny, natomiast proces projektowania wzbogaca się o dodatkowe czynności wstępne

(np.: zebranie materiałów z zakresu technologii – przy budynkach przemysłowych), czy też dodatkowe czynności końcowe

(np.: uzgodnienia z odnośnymi organami przy budynkach użyteczności publicznej), a także zapewnienie udziału projektantów sprawdzających.

TERMINY

Termin dostarczenia klientowi zamkniętej dokumentacji jest uzależniony od momentu, w którym zleceniodawca uzna przedstawioną mu koncepcję za ostateczną

oraz dostarczy niezbędne dokumenty.

W chwili przystąpienia do realizacji obiektu pomagamy w wyborze sprawdzonych przez nas materiałów i firm wykonawczych,

a na prośbę klienta podejmujemy się nadzorów autorskich i projektowania pasujących do budynku wnętrz, ogrodzenia czy ogrodu.